SAP Dolaylı Erişimi ile Nasıl Başa Çıkılır ( 7 Karmaşık Adımda )

SAP dolaylı erişimi, birçok SAP müşterisi için önemli bir endişe kaynağı olup bu konunun karmaşık bir yapıya sahip olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bu soruna çözüm arayışında olan müşteriler, SAP lisans yönetimi uzmanlarıyla işbirliği yapmakta ya da Yazılım Varlık Yönetimi (SAM) araçlarından faydalanmaktadırlar.

Bununla birlikte birçok müşteri de SAP’nin resmi yönergelerini izlemeyi uygun görmektedir. 10 Nisan’da, SAP dolaylı erişimi maliyetlerini daha anlaşılır kılmak amacıyla yeni bir fiyatlandırma modelini tanıtmıştır.

Bu gelişme müşterilere adlandırılmış kullanıcılar veya belge tabanlı fiyatlandırma modeli arasında bir tercih yapma olanağı sunmaktadır. Ancak yeni modele geçmeden önce mevcut kullanıcı lisanslama modeli üzerinden maliyet analizinin yapılması önerilmektedir.

Veri Bağlantılarınıza Genel Bir Bakış Edinin

Firma, faturalama işlemleri için bir 3. taraf yazılım kullanmaktadır ve bu yazılım, verileri otomatik olarak SAP çözümüne aktarmaktadır. SAP, bu tür dış yazılımların dolaylı erişime neden olabileceği hususunda müşterilere bazı listeler sunabilmektedir. Ancak genelde, SAP sistemleri ile 3. parti yazılımlar arasındaki bağlantıları belirleme görevi firmalara düşmektedir.

Bu bağlantıları tespit etmenin pratik bir yöntemi, 3. parti uygulamalarla etkileşimde bulunan özel RFC kullanıcılarını araştırmaktır. Bu yöntemle söz konusu veri bağlantısını kolaylıkla saptayabilirsiniz. Sonrasında yazılım lisans yönetimi araçları gibi yardımcı uygulamalar kullanılarak, bu bağlantıda yer alan özel kullanım durumları veya roller belirlenebilmektedir.

Veri Bağlantılarınızı Analiz Edin

Veri bağlantılarının her birinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. İnceleme sırasında şu kriterler üzerinden değerlendirme yapılmalıdır;

  • parti uygulamaların işlevleri nelerdir?
  • Bu uygulamaları hangi kullanıcılar kullanıyor?
  • SAP sistemlerinden çıkan veriler, SAP dışı yazılımlara mı yönlendiriliyor?
  • Veriler, SAP sistemlerine geri dönmeden mi yoksa değiştirilmeden geri dönüyor?
  • Bu bağlantıları tetikleyen olaylar nelerdir?

İdeal bir yaklaşım olarak, tüm bu bilgilerin düzenli bir şekilde bir elektronik tabloya kaydedilmesi önerilmektedir. Arayüzlerin sayısı çok fazla olabilmektedir. Fakat bu detaylı inceleme, SAP’nin dolaylı erişim konusunda daha berrak bir anlayışa sahip olmanızı sağlamaktadır.

SAP Dolaylı Erişimi Ne Olduğunu Öğrenin

SAP dolaylı erişimi, bir SAP sistemine doğrudan erişim sağlamadan, 3. parti bir uygulama üzerinden SAP verilerine erişim ihtiyacı doğduğunda karşımıza çıkmaktadır. Bu tür bir erişimde uygun bir SAP lisansının olması gerekmektedir.

7 Karmaşık Adımda SAP Dolaylı Erişimiyle Nasıl Başa Çıkılır

Bununla birlikte ters bir durum da mümkündür. Örneğin SAP içerisinde bir dosyanın oluşturulduğunu varsayalım; bu dosyanın otomatik olarak SAP dışında bir yazılıma aktarılması gerekebilir. Statik veri okuma gibi senaryolarda, lisans ihtiyacı doğmamakla birlikte, bazı spesifik kriterlerin karşılanması zorunludur.

Bu tür karmaşık senaryolar, SAP dolaylı erişim tanımları ve veri bağlantılarını derinlemesine anlamanızı talep etmektedir. Böylece, verinin nereye taşındığını, hangi işlemlerin bu hareketi tetiklediğini ve hangi durumların potansiyel lisans maliyetlerinden muaf olduğunu tespit edebilirsiniz.

Kullanıcılarınız Ne Kullanıyor?

Eğer SAP’da dolaylı bir erişimi tespit ettiyseniz, bu erişimi gerçekleştiren kullanıcıların kimler olduğunu ve hangi lisansla lisanslandırılması gerektiğini belirlemeniz mutlaka gereklidir. Bu doğrultuda, ara yüzü oluşturan 3. parti uygulamadan sorumlu olan ekiple iletişime geçmekte ve bu uygulamanın kullanıcı listesini talep etmekte fayda vardır.

Örnek vermek gerekirse; 3. parti uygulamada 100 kullanıcının olduğunu varsayalım. SAP lisans optimizasyon araçları kullanarak, bu kullanıcıları kategorilere ayırabilir ve lisanslama gereksinimlerini saptayabilirsiniz.

Eğer daha küçük ölçekli bir firmaysanız ve kullanıcı hesaplarınızın bir listesini oluşturmayı planlıyorsanız, elektronik tablolar aracılığıyla kendi tanımlama veya numaralandırma sistemlerinizi kurabilirsiniz. Bu yaklaşım kullanıcının hangi hesaplara sahip olduğunu belirlemenizi kolaylaştıracaktır.

Kullanıcıların kategorilere ayrılması ve lisansların bütünleştirilmesi işlemleri zaman zaman karmaşıklaşabilmektedir. SAP’nin resmi ölçüm aracı olan LAW kullanılabilir, ancak LAW; kullanıcı adı, gerçek isim, soy isim ve e-posta adresi gibi temel bilgiler dışında, adlandırılmış kullanıcı özelliklerini okuma yeteneğine sahip değildir. Bu durum kullanıcıları doğru bir şekilde gruplandırma ve lisanslama süreçlerini daha meydan okuyucu hale getirecektir.

Maliyeti Ne Kadardır?

SAP sistemlerine dolaylı yoldan erişim sağlayan kullanıcıları tanımladığınızda, bu kullanıcılara uygun lisans atamaları yapmanız gerekmektedir. Örneğin, çalışanların kendi zaman çizelgelerine bakmaları veya tatil günlerini planlamaları gibi temel işlevleri yerine getirmeleri için Çalışan Self Servis Çekirdek (ESS-Çekirdek) adlı daha maliyet-etkin bir lisans seçeneği bulunmaktadır.

Ancak 3. parti uygulamalarla yoğun bir etkileşimde bulunan kullanıcılar için daha kapsamlı lisans seçenekleri mevcuttur. Platform Kullanıcısı lisansı bu tür kullanıcıları kapsarken, doğrudan ve dolaylı erişim için geniş yetkilere sahip olan kullanıcılar için Profesyonel Kullanıcı lisansı tercih edilmektedir. Hangi lisansın en uygun olduğunu belirlemek, kullanım senaryolarına göre değişiklik göstermektedir.

SAP İle Uğraşmak

Dolaylı erişimin lisanslanmasıyla ilgili gereken bilgilere artık sahipsiniz. Bundan sonraki adım olarak, SAP yönetimi konusundaki stratejinizi belirlemeniz gerekmektedir. İlerleyişinizde iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bu iki temel şu şekildedir;

  • Proaktif İletişim
  • Reaktif Yaklaşım.

Birinci strateji, ek lisans ihtiyaçlarınızı belirleyerek SAP ile proaktif bir iletişime geçmek olabilir. Bu yaklaşım, gereksinimlerinizi önceden planlamanıza ve bütçe ayırmanıza olanak tanır. Böylelikle, bir sonraki yıllık SAP denetimi sırasında herhangi bir sürprizle karşılaşmamış olursunuz.

İkinci strateji ise, daha pasif bir yaklaşım olan ve SAP’in size yönlendirme yapmasını bekleyen durumdur. Ancak, bu seçenek, potansiyel gereksinimleri göz ardı ederek belirsizlik içinde kalmayı da beraberinde getirebilir.

Hangi stratejinin sizin için daha uygun olduğunu belirlemek, kurumunuzun risk yönetimi, bütçe planlaması ve kaynak tahsisi yaklaşımlarına bağlıdır. Her iki durumda da, bilinçli ve planlı bir yaklaşımın, olası zorlukları ve ek maliyetleri önlemekte en etkili yol olduğu unutulmamalıdır.

Kendinize Şunu Sorun: Neden Buna Vakit Ayırmalıyım?

Bir yazılım lisans yönetimi aracının kullanımı, RFC kullanıcıları aracılığıyla gerçekleştirilen veri bağlantılarını derinlemesine incelemekte, adlandırılmış kullanıcı lisanslarını konsolide etmekte, kullanım trendlerini takip etmekte ve maliyet etkinliği açısından en uygun adlandırılmış kullanıcı lisanslarını saptamakta oldukça faydalıdır.

SAP’nin dolaylı erişim risklerini tam anlamıyla kavramak, size önemli bir stratejik avantaj kazandırmaktadır. Bu sayede, kendi lisans ölçümlerinizi SAP’nin ölçümleriyle doğru bir şekilde karşılaştırabilir ve lisanslama ile ilgili bilinçli ve stratejik kararlar alabilirsiniz. Bu yaklaşım, hem maliyetleri kontrol altında tutmanıza hem de olası uyumsuzluk risklerini en aza indirgeme noktasında kritik bir öneme sahiptir.

Şirketinizde yazılım maliyetlerini %30 oranında düşürme imkanı olan iyi bir lisanslama kararı almak ister misiniz? Hemen bizimle iletişime geçerek Yazılım Varlık Yönetimi hizmetimiz ile maliyetlerinizi hızla düşürebilirsiniz.Bir yanıt yazın