Bilinmesi Gereken 44 Yazılım Varlık Yönetimi Terimi

Yazılım Varlık Yönetimi, kafa karıştıran ve ayrıntı içeren kısaltmalardan oluşan bir kavramdır. Bu makalemizde en önemli 44 Yazılım Varlık Yönetimi terimi hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca, IaaS, bulut bilişim hizmet modelinin bir parçasıdır ve müşterilere sanal olarak sunulan donanım, depolama ve ağ gibi altyapı kaynakları sağlar. Bu hizmet, müşterilere fiziksel sunucuların satın alınmasına gerek kalmadan ölçeklenebilir ve esnek bir altyapı sağlamaktadır.

Veri bağlayıcısı ise, bu altyapıya bağlı olarak, verileri bir yerden başka bir yere taşımak veya senkronize etmek için kullanılan bir cihazdır. Konuyla ilgili bilmeniz gereken 44 yazılım varlık yönetimi terimini yazımız içinde okuyabilirsiniz.

Bilinmesi Gereken 44 Yazılım Varlık Yönetimi Terimi

IaaS konusunda, veri bağlayıcısı ve bir yazılım lisansı denetimini yazılım lisans yönetimi aracından nasıl ayırt edeceğinizi biliyor musunuz?

Yazılım Varlık Yönetimi’ni daha iyi anlayabilmeniz adına sizin için bu yazıyı derledik. Bilinmesi gereken en iyi 44 Yazılım Varlık Yönetimi terimini bu yazı içinde bulabilirsiniz.

 1. Aracı: Ajan kodu, mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar,  dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, sanal makineler ve sunucular gibi keşfedilen cihazlara yüklenmektedir. Aracının periyodik olarak çalışma görevi vardır. Yüklü olan uygulamalar, bu uygulamanın kullanış biçimine ve makinenin ilk kullanıcısı hakkında bilgi taşır. SAM süreçlerindeki Optimum kullanım oranı, satın alınımı gerçekleşen lisansların yeniden düzenlenmesi, ayrıntı gereken harcama optimizasyonu hakkında gerekli olan kullanım bilgilerini sağlamalıdır.
 2. Aracısız: Bu yöntem ham uygulama bilgilerini çıkarma konusunda ve uzak işletim sistemlerini güvenli bir şekilde bağlanarak merkezi yönetim sistemini kullanmakta olan bir tarama yöntemidir. Aracısız teknolojiler ile kullanım durumları konusunda uyumluluk sağlarken gerekli olan bilgiyi sağlamaktadır.
 3. BYOL: Kendi Lisansını Getir (BYOL) şirketler üzerindeki lisansların esnek bir şekilde modellenmesini ifade etmektedir. Buna bir örnek verilecek olursa sana makine içermekte olan fiziksel bir sunucu veya konteynerler üzerinde örnek verilebilir. Sonrasında mevcut lisanslar üzerinde başlıca fiziksel sunucular belirlenerek yeniden kullanılabilmektedir.
 4. Bulut yöntemi: bulut yöntemi ile bir bulut bilişim sistemi üzerinde birbirinden farklı çeşitli bileşen ve kaynakların denetlenmesi, kontrol edilmesi sürecini kapsamaktadır. Bulut hizmetleri ile kaynak yöntemlerinin optimize edilmesi, performanslarının kontrol edilmesi, yaşam döngülerinin yönetilmesi sağlanması ile ilgili olan sürecin kolaylaştırılmasını ifade etmektedir. Bulut yönetimi içerisinde güvenlik ve uyumluluk, maliyet hesaplaması, izleme yönetimi tedarik ve dağıtım ve kaynak tahsisi gibi konuları dahil etmektedir. Bulut yönetimi içerisinde bulut hizmet sağlayıcısı ve 3 taraf satıcısı tarafından yönetilmekte olan araçları kullanabilir.
 5. Çekirdek faktörü: Oracle lisanslama konusunda çok çekirdekli işlemeyi sağlamak için yeni bir model geliştirilmiştir. Bahsi geçen çekirdek faktörü modeliyle oracle içindeki her bir çekirdek belirlenmekte olan birden çok lisanslamayı gerektirir. Buna bir örnek olarak IBM Power üstündeki çekirdekler 1:1 olarak geçer. Intel üstünde bulunan çekirdekler 1:0.5 ve SPARC üstündeki çekirdekler 1:0.25’tir. Oracle çekirdek factory tablosunda çok daha fazla ayrıntı yer alır.
 6. CMDB: bir diğer adıyla yapılandırma yönetimi veri tabanı üzerinde kuruluş üstündeki BT hizmetinde kullanılan donanım ile yazılım bileşimlerini içeren bilgileri içermektedir. Bir CMDB yapılandırma verisinin bütünleşmiş görünümü ile veriler üzerindeki istenmekte olan bütünsel aracı kapsamaktadır. Cmdb’ler iyi yönetebilmek ve geliştirebilmek adına altyapının çeşitli bileşenlerini tanıyarak gerekli olan BT liderleri için uygulama yapar.
 7. CAAS-hizmet olarak konteyner: CAAS konteynerli uygulamaları yönetmek, ölçeklendirmek ve dağıtmak için gerekli olan platformu sağlayan bulut bilişim modeli olarak geçer. Altında yatmakta olan altyapıyı sorgulamakta ve geliştirilmekte olan konteynırları kullanıp uygulama oluşturmaya yarayan bir bulut hizmeti türüdür.
 8. Veri bağdaştırıcısı ve veri bağlayıcısı: Veri bağdaştırıcısının veri kaynağından veri alması ve bu verileri kümeye doldurma maksadıyla kullanılmaktadır. Veri bağlayıcısı ile bir veri formatının bir diğerine dönüştürülme sürecinde kullanım aşamasındaki veriler farklı programlar ve süreçler tarafından kullanılır.
 9. Veri merkezi: kuruluşlar ile paylaşılan uygulamalar üzerinde ve verilerin sunulması sürecindeki kritik bilgi işleme ile depolama kaynaklar ağını barındırır. Veri merkezi tasarımı bileşenleri arasında yer alan güvenlik duvarı, anahtar, yönlendirici, sunucu, depolama sistemleri ve uygulama dağıtım denetleyicisi bulunur.
 10. Dijital erişim: SAP tarafından sunulmakta bir lisanslama modeli olarak geçmektedir. SAP’in kendi bünyesindeki uygulamalar ve üçüncü taraf sistemlerinde depolanmakta olan verilere erişerek yazılımın kullanımını ölçme şekliyle ilişkilidir.
 11. Keşif aracı: cihazdaki hangi yazılımın çalıştığını anlayabilmek için cihaza bağlanmakta olan BT varlık yönetimi aracını uygulanmış halidir. Harici ve yerel olarak cihaz üzerinde çalışma ve keşfi otomatikleştirme özelliği vardır.
 12. FinOps: bilgi teknolojisi ve devOps kuruluşlarının bulut maliyetlerini ele alırken satın alma finansal konularıyla ilişkilidir. Bu terim finansal operasyonların kısaltması olarak geçmektedir. Bu dağıtımlarındaki kuruluşun bulut bilişim altyapısındaki maliyetleri içermektedir.
 13. Yeşil BT: yeşil bilişim terimi ile çevresel olarak sürdürülebilen bilişim ve bt çalışması uygulamalarını kapsar. Yeşil bilişim ayrıca veri merkezlerine kapsayan sistem sınıfları için son derece önemlidir.
 14. Hibrit bulut: iki ortam içindeki sorunsuz olan veri ve uygulama taşınma birliğini taşımaktadır. Hibrit bulut bünyesinde genel ve özel bulut altyapısını harmanlayarak kuruluşun iki modelden de yararlanmasını sağlar.
 15. Hyperscaler: kuruluşlara bir IaaS modeli üzerinden kurumsal olarak bilgi işlem ve depolama gibi hizmetleri sağlamaktadır. Hiper ölçeklendiriciler arasında yer alan Oracle, AliBaba, Google, Microsoft ve Amazon Web Services örneklerdendir.
 16. IaaS (Hizmet Olarak Altyapı): örneğin kuruluşun ekipmanı dışarıdan temin ettiği durumlarda bulut tabanlı bir ortam vasıtasıyla bilgi işlem kaynaklarına erişim sağlamaya yarayan bu bilişim modelidir.
 17. BT Varlık Yönetimi: BT varlıklarının kullanım ve bakım konusunda stratejik ve proaktif yönetebilmek için kullanılan terimdir. BT varlık yönetimi bir diğer adıyla ITAM olarak bilinmektedir. BT varlığının yaşam döngüsü ve sahipliklerini anlayabilmek için işletmelerdeki değerlerin maksimum düzeye çıkarılmasındaki amacı iyi bir şekilde yönetmektir.
 18. BT görünürlüğü: kuruluşların teknolojik varlıklar üzerindeki bilgileri keşfetme, doğrulama ve yönetme süreçlerini kapsamaktadır. Risk yönetimi, maliyet yönetimi ve mevzuata uygun olması gibi konuları içeren şekilde işlemektedir.
 19. Joiners,Movers and Leavers: çalışanların yaşam döngülerindeki kilit noktaları ile BT varlık durumları üzerindeki sahipliklerinin insan kaynakları takibi konusunu kapsar.
 20. Lisans metriği: yazılım yayıncısı tarafından kaç lisans alınması konusunda belirleyici bir ölçüm aracı olarak söylenebilir. Var olan ölçümler kişinin yaşamış olduğu coğrafyaya bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
 21. Lisans optimizasyonu: maliye tasarrufu, uyumluluğun sağlanması ve uyumluluk üzerinde en iyisini elde edebilmek için ürün kullanım hakları üzerindeki lisans yetkilerinin doğru şekilde sağlanmasıdır.
 22. Lisans yeniden hasat edilmesi: az kullanılan veya hiç kullanılmayan yazılımın tanımlanarak belirlenmesi ve bu yazılımlarının tamamen kaldırılmasıdır. Veya lisanslar yeniden atanmaktadır.
 23. Ölçüm, yazılım ölçümü: BT ekiplerinin yazılım kuruşlarındaki nasıl kullanıldığını tespit ederek analiz etkisini yaramaktadır. Sistem uyumluluğu sürdürülerek bir bakıma kurumsal politikalara da uyulmaktadır.
 24. Oracle ULA: Oracle müşterileri için sınırsız dağıtım hakkını sağlamakta olan kurumsal lisans anlaşmalarını sunmaktadır. Sözleşme süreci sonrası müşteriler anlaşmayı dilerse yenileyebilir veya çıkabilir.
 25. Şirket içi yazılım: sunucu veya bulut gibi bir yazılımı kullanmakta olan kuruluşun tesisi üzerindeki bilgisayarlara kurulmakta olan yazılıma denmektedir. Şirket içindeki yazılım genel itibariyle hizmet olarak yazılım olarak adlandırılır.
 26. Aşırı satın alma / aşırı lisanslama: kuruluşun ihtiyacından fazla lisans satın almasına denir. Bu durum kazara yaşanan durumlar arasında yerini alsa da aşırı harcamaya neden olur. Yazılım varlık yönetimi maliyet tasarrufu hakkında yön göstermektedir.
 27. PaaS (hizmet olarak platform): Temel direkt olarak sürdürmeyip özel uygulamaların geliştirilerek yönetileceği ortam sağlar.
 28. Özel bulut: bir takım kullanıcılara internet üzerinden sunulmakta olan bulut hizmetlerine denir. Sağlanan hizmetler halka açık olmamaktadır.
 29. Lisans kanıtı: bir diğer adıyla lisans yetkisi veya yetki kanıtı olarak geçer. Kuruluşun yazılım kullanma haklarına sahip olduğunun resmi göstergesidir. Lisans kanıtı ile niteleyici kanıt görevi üstlenerek yazılım lisansının yasal olarak da varlığını teyit etmektedir.
 30. Genel bulut: internet üzerinden sunulmakta olan bulut hizmetlerinden birisi ve aynı zamanda hizmeti satın almak isteyen kişiler tarafından da kullanılabilmektedir.
 31. Ürün kullanım hakkı (PUR): bir kişinin veya kuruluşun satın aldığı yazılımla beraber neler yapıp neler yapamayacağını belirtmektedir. Var olan hükümler içerisinde düşürme, ikinci kullanım, çoklu sürüm ve yükseltme hakları yer alır.
 32. SaaS (hizmet olarak yazılım): satıcının uzaktan barındırdığı tarayıcı tabanlı uygulamaya denir. Satıcının web sitesi üzerinden erişim sağlayarak gündelik işler için kullanılmaktadır.
 33. SAM(yazılım varlık yönetimi) : yazılım varlık yönetimi lisans tedariki virgül kullanımı ve dağıtım sürecini kontrol etmektedir. Ayrıca bu süreci otomatikleştirerek bütçeyi kazandırmaya ve tasarrufa yönelik planlamalar sağlar.
 34. Gölge BT: kuruluşlardaki gölge BT merkezi Bilgi sisteminin algılanarak var olan eksikliklerinin giderilmesi konusundaki BT sistemlerini ifade etmektedir. Harcama israfı, işbirliği verimsizliği, uygulama dağınıklığı ve zaman israfı gibi konular yaygın sorunlar arasında yerini alır. Bulut hizmetleri gölge bt’nin oldukça popüler konusu arasında yerini alır.
 35. SKU (Stok Tutma Birimi): envanteri kolaylaştırma ve keşif konusunda yardımcı olan benzersiz bir tanımlayıcıya denmektedir. Ürün kullanım haklarında bu terim ifade etmektedir.
 36. Yazılım lisans denetimi: Bir kuruluşun yazılımın kullanım hakları ve hüküm koşullarına uygunluğu konusundaki belirleme sürecini kapsamaktadır. Bahsi geçen denetim birtakım taraflar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Uyumsuzluk tespit edildiği durumlarda önemli cezalarla karşı karşıya kalınabilmektedir.
 37. Yazılım lisansı uyumluluğu: yazılımları kuruluş tarafından ödenmekte olan hüküm ve koşullara uygun olacak şekilde kullanmaktır.
 38. Yazılım lisans yönetimi: kuruluşun yazılım lisansını uygun olup olmamasını anlama konusundaki lisansları belgelemek ve yönetmek için kullandığı araçlardır.
 39. Yazılım normalizasyonu: yazılım lisansı yönetim aracına ve yazılım lisanslarına doğru bir bakış açısının sağlanabilmesini sağlamak için ürün geliştirmektedir.
 40. Sunucu topolojisi: sunucuların kuruluş ve yapılandırma biçimleri konusundaki süreçlerini ifade etmektedir. Bu bilgiler ışığında yola çıkarak yazılım lisansı yönetim aracının eksiksiz ve doğru bir şekilde uyumluluk raporu oluşturabilmesini sağlar nokta aynı zamanda var olan uyumluluk sorunlarının nerede ortaya çıkabileceğini de belirlemektedir.
 41. True-Up: tahmini bulunan şeyin onaylanması anlamına gelmektedir. Yıllık orantılı ödemelere karşı tek seferlik toplu ödeme yapılmasını ifade eder.
 42. Eksik satın alma / eksik lisanslama: yazılım kullanımlarındaki yeterli sayıda lisans ve doğru lisansın satın alınmadığı durumlarda maliyetli olabilmektedir. Bu durum yazılı lisans yönetiminin önemini göstermektedir.
 43. Sanal makine: mevcut işletim sistemi üzerinde çalışmakta olan konuk işletim sistemlerine de sanal donanım sağlamaktadır. Konul işletim sistemi bilgisayardaki tüm diğer programlar gibi ana işletim sistemi üzerindeki pencerede çalışmaktadır. Sanal makinenin sağladığı avantajlar arasında gerçek donanıma bir şey yüklenmemesi gerektiğidir. Ayrıca bu size işletim sistemleri arasında geçiş yapma imkanı sağlar. Sanal makine Bu anlamda gerçek donanıma bir şey yükletmeden işletim sistemleri arasında geçiş yapmayı sağlamaktadır.
 44. XaaS: bu terimden herhangi bir şeyin hizmet olarak sunulması gerektiği anlaşılmalıdır. Satıcılar artık işletmeleri için yerel veya yerinde hizmet sağlama durumuna gerek duymamaktadır. Bunun yanı sıra bir ağ üzerinden kullanıcılara hizmet sunularak ürün, araç ve teknoloji tanımlanmaktadır.

Yazılım Varlık Yönetimi, oldukça öğrenmesi kapsamlı bir konudur ve SAM hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bunları araştırmak gerekir.

CTA-SAM program kılavuzuna bağlantı

Şirketiniz üzerinde yazılım maliyetleri %30 oranında düşürme imkanı olan iyi bir lisanslama kararında bulunmak ister misiniz? Bu SAM program kılavuzu adım atmanızı sağlamaktadır. Okuyun >>

Şirketinizde yazılım maliyetlerini %30 oranında düşürme imkanı olan iyi bir lisanslama kararı almak ister misiniz? Bu SAM (Yazılım Varlık Yönetimi) program kılavuzu, bu adımı atmanızı sağlamaktadır.Bir yanıt yazın