BT Hizmet Yönetimi ve BT Eğitimi ( 2024 Güncel Bilgiler )

BT hizmet yönetimi nedir sorusuna en iyi verilecek cevap son kullanıcıya odaklanan bir stratejinin geliştirilmesi olacaktır. Bundan dolayı BT sistemi nedir sorusuna ilişkin BT hizmet yönetimi ve bunun ne olduğunu anlamakta ciddi yarar vardır. Bu anlamda itil ne demek sorusu da doğal olarak ortaya çıkmaktadır. İTİL bir bakıma oldukça popüler olan bir çerçeve olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra İTSM stratejileri ile birlikte işletme ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik cevap vermektedir. Ayrıca İTSM stratejileri bu ihtiyaçlara oldukça duyarlı bir BT organizasyonu kurulmasına da yardımcı olur. Bilinmesi gereken bir diğer kavram ise İTSM olarak bahsi geçen sözcük aslında bir BT hizmetleri bilgi teknolojisi altyapı içerisinde yer almaktadır.

BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Nedir?

BT Hizmet Yönetimi Nedir

İtsm nedir sorusuna stratejik planlama, dağıtım, destek ve iyileştirme gibi konular BT hizmet yönetimi İTSM içerisindedir. Bu durumda itil standartları itsm içerisinde popüler bir sistem olarak geçmektedir. İtil nedir diye sorulacak olacak olursa ise bilgi teknolojisi altyapı kitaplığı olarak çevirmek mümkündür.

İTSM’yi 6 adımdan oluşmakta olan bir hizmet değer zinciri içerisinde ifade etmek gerekir. Bir üstte de bahsi geçtiği gibi İTSM olarak bilinen BT hizmetleri Bir kuruluşun içerisinde yer alan BT hizmetlerini kullanıcılara sunma biçimidir.

bt hizmet yönetim sistemi

Bir diğer adıyla İTİL Bilgi Teknolojisi Altyapı Kitaplığı olarak açılımı olmaktadır. İTİL ile dünyaca bilinen kuruluşlar tarafından kullanılarak itsm süreçleri hakkında yardımcı olur. İTİL tarafından yayınlanmakta olan en güncel versiyon 2019 yılında yayınlanmıştır. En güncel versiyonu ise İTİL 4 sürümüdür.

İTİL 4 ile önceki sürümleri kıyasladığımızda birtakım farklılıklar ortaya çıkar. Çok yönlülük, esnek BT durumlarını sürdürebilmek için silolardan kurtulma ve ortak çalışmaya dayalı olan bir yaklaşımdır. Bahsi geçen İTİL 4, 6 eylemden oluşmakta olan değer zinciri modeline dayanmaktadır.

İtil Süreçleri Nelerdir?

İTİL süreçleri

İTİL 4, 6 eylemden oluşmakta olan bir değer zinciri model esasına dayanmaktadır. Bahsi geçen itil süreçleri ve sürecinin nasıl işlediğine dair maddeler şu şekildedir;

Planlama: stratejik planlamanın oluşması konuda bütünlük sağlayabilmek adına önemlidir. Dolayısıyla stratejik planlama dahilinde kullanıcı ihtiyaçları baz alınarak organizasyonel kısıtlamalar ve gelecekteki yönelimleri de planlanmalıdır.

Etkileşim: İTİL süreçleri içerisinde bir başarı yakalamak için BT de yer alan tüm paydaşların ihtiyaç duydukları şekilde cevap verilmelidir. Ayrıca yapılacak olan eylem ne kullanıcının yenilenmiş bir BT hizmetinden memnun kalması sağlanmalıdır. Bu memnuniyetin sağlanabilmesi için kullanıcı deneyimleri enine boyuna araştırılmalıdır.

Tasarım ve geçiş: tamamlanmakta olan hizmetleri ilk adımda ele almak yanlış olur. Bu sebeple yeni hizmetleri uygulamaya almadan önce İTİL kullanıcı merkezli oluşturulmuş tasarımla temel oluşturulur. Verilecek olan kararlar ise paydaşların beklentisi ve organizasyonel stratejilerine dayanarak esas alınmalıdır.

Elde etme ve oluşturma: kullanıcı ihtiyaçları ve mevcut teknolojileri baz alınarak kuruluşlar yeni hizmeti kurum içerisinde geliştirebilmektedir. Bir diğer seçenek ise tedarikçiden çözüm satın alabilmektedir.

Uygulama ve destek: bu aşamada çözüm oluştuğunda veya elde edildiği durumlarda BT ortamına dağıtılmaktadır. Ayrıca kullanıcı erişimine de açılmaktadır.

Geliştirme: BT sistemleri tamamlandıkları durumlarda bitmemektedir. Bu yüzden BT hizmetlerinin etkin yönetimi olabilmesi için sürekli olarak iyileştirmeye ihtiyaç duymaktadır.

İTİL nedir

Bunun için sistemini kullanmanın kuruluşlara mevcut olan BT stratejilerini güçlü kılabilmek için ihtiyaçları vardır. Ayrıca zayıf yönlerinin de anlaşılabilmesi ve ileride güçlü bir temel oluşturabilmek için gereklidir.

 

Akıllara gelen hizmet yönetimi nedir sorusu için ise BT hizmetlerinin kuruluşların ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine denmektedir. Böylelikle İTSM ile arasında da bağlantı kolaylıkla kurulmaktadır itsm nedir sorusunun cevabı ise bir üst başlıkta verilmiştir.

BT Hizmet Yönetiminin Avantajları

BT hizmetleri nedir sorusuna bir üst başlıkta yer vermiştik. Bu başlık altında ise BT hizmet yönetiminin sağlamış olduğu avantajlarından söz edeceğiz. BT departmanı nedir şeklinde sorusuna verilecek en iyi cevap kuruluşların büyüklüğüne bakılmaksızın BT hizmet yönetimine katılması gerekir.

BT hizmet yönetimi ile birlikte olaylar, sorunlar, hizmet istekleri ve değişiklikler gibi konularda BT varlıklarının izlenmesi kolaylaşır. Dolayısıyla etkili kullanılmakta olan BT hizmet yönetiminin kuruluşlar üzerinde sağlamış olduğu olumlu avantajlar vardır. Kuruluşların BT hizmetleri ile hizmet seviyenizi dengeleme arasında etkin bir rol oynamaktadır. BT hizmet yönetiminin sağlamış olduğu avantajlar şöyledir;

  1. Gelişmiş yatırım getirisi

Bt hizmet yönetimi kullanılarak kuruluş içerisindeki BT hizmetlerini kolaylaştırmaktadır. Bu durum üretkenliği de ayrıca arttırmaktadır. Var olan kuruluş içerisindeki üretkenliğin artmasıyla çok daha fazla kar elde edilmektedir.

yatırım getirisi

  • Standardizasyon ve entegrasyon

BT yönetimi nedir sorusu içerisinde yer alan BT hizmet yönetimi arasındaki prosedürlerin standartlaşmasına bu madde yardımcı olmaktadır. Var olan işlevin desteklenebilmesi için özel tasarlanmış itsm araçları yer almaktadır. İtsm araçları ve BTS çalışanları arasında işlerini yapmasında yardımcı olmakta olan iş süreçleri kolaylaşmaktadır.

  • Zaman ve çaba tasarrufu

BT hizmetleri adımlar ile otomasyona alınarak sağlanmasına da imkan tanınmaktadır. Böylelikle BT hizmet yönetimi ile ekipler arasındaki iş akışı süreçleri ayrıntılı bir şekilde yönetilir. Ekipler üzerine düşmekte olan iş yükü ise böylelikle azalmış olacaktır. Çok daha az çaba ile zamandan tasarruf edilerek işleri bitirmek mümkündür.

zaman ve çaba

  • Görselleştirme

BT hizmet yönetimi araçlarını kullanarak var olan iş akışı ile görünürlüğü arasındaki bağ anlamak için hızlı ve kolay bir şekilde görselleştirilebilmektedir.

  • Maliyet tasarrufu

Kuruluşlara değer katabilecek bir çözüm olarak BT hizmet yönetimi bu çözümü sunmaktadır. Yaşanabilecek her türlü teknolojik aksaklıkların düzeltilebilmesi, zaman ve paradan tasarruf edilebilmesine yardımcı olmaktadır.

  • Varlıkları yönetme

BT Hizmet yönetimi nedir sorusuna cevap olarak BT hizmet yönetiminin kullanılması ile hem yazılım hem donanım varlıkları istenen her an gözlemlenebilmektedir.Bir yanıt yazın