Lisans Yönetimi ve Bulut Bilişim ( 2024 Rehberi )

Bulut Bilişim  günümüzün önemli trendlerinden biri. Birçok işletme için donanım altyapılarının ve yazılım lisanslamanın geleceği Bulut Bilişim aracılığıyla oluşmuştur .

İster hibrit bir yaklaşım ister kapsamlı bir değişim yoluyla olsun, bu hizmetlerin benimsenmesi norm haline geldi ve her geçen gün artıyor.

Bu paradigma değişimi sektöre özgü değil; Video oyunlarından donanım tedariğine kadar her şeye odaklanan hükümet, eğitim ve özel sektör şirketleri , operasyonlarının temeli olarak Bulut Bilişime geçiş yapıyor .

Hızlı benimsenmesine ve sürekli büyümesine rağmen birçok kişi Bulut Bilişim teriminin gerçekte ne anlama geldiğine dair çok az bir anlayışa sahiptir. Peki Bulut Bilişim nedir hemen bakalım.


Bulut Bilişim Nedir?

Bulut bilişim kısaca, daha hızlı inovasyon, esnek kaynaklar ve ölçek ekonomisi sunmak için sunucular, depolama, veritabanları, ağ iletişimi, yazılım, analitik ve zeka dahil olmak üzere bilgi işlem hizmetlerinin İnternet (“bulut”) üzerinden sunulmasıdır.

Genellikle yalnızca kullandığınız bulut hizmetleri için ödeme yaparsınız, bu da işletme maliyetlerinizi azaltmanıza, altyapınızı daha verimli bir şekilde çalıştırmanıza ve iş ihtiyaçlarınız değiştikçe ölçeklendirmenize yardımcı olur.”

Örneğin, bulutta barındırılan yeni bir sanal makinenin sağlanması veya bulutta sağlanan ve barındırılan Exchange posta hizmetleri.

Diğer kuruluşlar ve endüstrilerde olduğu gibi, hatta belki daha da fazlası, Bulut Bilişim, marka lisanslama için inanılmaz derecede faydalıdır.

Lisans sahipleriyle hızlı ve kolay işbirliği yapma yeteneği, gelişmiş veri güvenliği, anahtar teslimi uyumluluk ve azaltılmış yönetim yükü bunun nedenlerinden yalnızca birkaçıdır.

Örneğin, bir lisans sözleşmesini birine şifrelenmiş biçimde e-postayla gönderebilme ve bunun lisans sahibinin kuruluşundaki başka hiç kimseye iletilemeyeceğinden, masaüstü paylaşımının bir parçası olarak sunulamayacağından ve hatta yazdırılamayacağından emin olma olanağını düşünün. Bunların hepsi Bulut Bilişim aracılığıyla gerçekleştirilebilir .

 

Bulut Bilişim Bileşenleri Nelerdi?

3 temel bulut bilişim bileşeni vardır. Bunları şöyle listeleyebiliriz;

1 – Hizmet Olarak Altyapı (IaaS):  Buna bazen hizmet olarak donanım da denir. Sanallaştırma yoluyla ağlara, sunucu kaynaklarına, veri depolamaya vb. erişim sağlar.

Bu hizmet, kuruluşlara bilgi işlem kaynakları üzerinde son derece esnek ve ölçeklenebilir bir şekilde kontrol ve esneklik sağlar ve yalnızca gerekli olanın tüketilmesine olanak tanır.

2 – Hizmet Olarak Platform (PaaS):   Bir ürün veya hizmeti geliştirmek ve desteklemek için kullanılan bir dizi bileşen.

Bu, bir işletim sistemini, barındırılan veritabanı hizmetini vb. içerebilir. Esasen, uygulamaların ve yazılımların geliştirildiği ve barındırıldığı ortamdır.

3 – Hizmet Olarak Yazılım (SaaS):  Bu, sağlayıcınız tarafından bakımı yapılan ve güncellenen son kullanıcı uygulamalarını ifade eder. Bu tür uygulamalara genellikle bir ince istemci (örn. Web tarayıcısı) aracılığıyla erişilir.

Bu uygulamaların temel kurulumu ve konfigürasyonu sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir ve ardından belirli ayarlar (örn. e-posta şifreleme) dahili bir yönetici tarafından yapılır.

Bir veri merkezinden raf alanı kiralamak anlamına gelen ortak yerleşim, bir barındırma ortamına ve onu yönetmek için gereken personele olan ihtiyacı ortadan kaldırır, ancak diğer her şeyi içerir.

Yönetilen bir veri merkezi çözümü, sunucu satın alma ihtiyacını ve yazılımı olmasa da fiziksel donanımı yönetme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Genel olarak daha geleneksel modellere yönelik gereksinimler şu sonuçlara yol açar:

    • Büyük idari yük.
    • Önemli ve kapsamlı ön maliyetler.
    • Donanım ve yazılımı yönetecek büyük ekiplere duyulan ihtiyaç.
    • Ölçeklendirmede çok az esneklik.

Bu ve benzeri sorunlar ve daha fazlası Bulut Bilişim ile çözülüyor.   Geleneksel hosting modellerine göre avantajlıdır. Bu avantajları şöyle özetleyebiliriz;

 

1 – Ölçeklenebilirlik

Bulut tabanlı sistemler, tek bir fiziksel lokasyona bağlı olmayan veya hızla büyüyen işletmeler için oldukça uygundur.

Ek sanal makinelerin sağlanması, mevcut kaynaklarının artırılması ve veri depolamanın artırılması, bulut platformunda herhangi bir zamanda hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.

2 – Genişletilebilirlik/Erişilebilirlik

Kullanıcıların bulut kaynaklarına ve barındırılan uygulamalara dünyanın her yerinden İnternet bağlantısıyla 7/24 erişebileceğini bilmek gönül rahatlığı sağlar ve marka sahibinin BT’ye değil işine odaklanmasına olanak tanır.  Yerel bir bölge dışında veya küresel pazarda lisanslama yapılıyorsa bu son derece önemli bir detay olacaktır.

3 – Tasarruf

Bulut Bilişim hizmetleri uzun vadede BT maliyetlerini azaltabilir. Modelin benimsenmesinden sonra artık yeni şirket içi donanım, işletim sistemleri, yazılım lisansları, donanım/yazılım güncellemeleri satın almanıza veya bu kaynakların bakımını yapma ve ek BT ​​personeli ile destekleme zahmetine girmenize gerek kalmayacak.

Mali gerekçe açısından bakıldığında, Bulut Bilişim hizmetleri sermaye harcaması olarak değil, operasyonel gider olarak kaydedilir. Müşterilerin tek seferlik veya seyrek fakat yoğun bilgi işlem görevleri için altyapı satın almasına ve personel olarak BT becerilerine sahip çok sayıda kişiye ihtiyacı yoktur. Bu, Bulut Bilişim sayesinde mümkün olmaktadır .

4 – Daha Hızlı Pazara Çıkış Süresi

Bulut Bilişim, uygulamanın (PaaS) hızla geliştirilmesini ve devreye alınmasını kolaylaştırır.

Tek bir dağıtım, yazılım ve veritabanı güncellemelerinin dünya çapındaki her konumdaki fiziksel sunuculara dağıtılmasına kıyasla birden fazla coğrafi bölgede dakikalar içinde yaşayabilir.

Dahası bakım güncellemeleri tamamen otomatiktir ve kullanıcılar üzerindeki etkiyi en aza indirmek için normal çalışma saatleri dışında düzenli olarak gerçekleştirilecek şekilde planlanmıştır.

5 – Veri Güvenliği

Veri güvenliği sorunları tüm işletme sahipleri için önemli bir endişe kaynağıdır. Bulut Bilişim hizmetleri katlanarak büyümesine ve giderek artan sayıda yüksek güvenlik önlemleri geliştirilmesine rağmen , veri güvenliğine ilişkin hala birçok endişe bulunmaktadır.

Bu endişelerin çoğu, ortamların güvenliğini doğru bir şekilde sağlamanın çok maliyetli, zaman alıcı ve karmaşık olmasından kaynaklanmaktadır.

Gerçek uyumluluk standartlarına yönelik gereksinimlerin eklenmesi, şirket içi bir çözümün uygun şekilde güvence altına alınmasını mali açıdan sürdürülemez hale getirebilir.

6 – Analizler/Metrikler

Uygulamanın ve bunların barındırıldığı sanal sunucuların performansını, kullanımını ve çalışma ya da kapalı kalma sürelerini sürekli izlemek gerekir.

Bulut Bilişim ortamları için tasarlanmış kullanıma hazır ölçüm izleme araçlarından herhangi birini kullanarak bütün bu işlemleri son derece kolay bir şekilde yönetmek mümkün.

 

Bulut Bilişimin Temel Faydaları

 1 – Bulut Bilişim, marka sahiplerine her zaman ve her yerde işbirliği yapma, paylaşma ve önemli verilere erişme özgürlüğü sağlar.

2 – Altyapı, donanım ve personel için daha düşük maliyetler sağlar. BT maliyetlerine ilişkin genel giderler, sermaye giderleri yerine operasyonel hale gelir.

3 – Büyük miktarda erişilebilirlik sağlayarak uluslararası lisans yönetimi sürecini ve izlenmesini çok daha kolay hale getirir.

4 – Bulut tabanlı bilgi işlem anında ölçeklenebilirlik sağlar; bu da hızlı büyümenin ve artan kullanımın büyük kaynak ve zaman maliyetleri olmadan karşılanabileceği anlamına gelir.

5 – Bulut tabanlı bilgi işlem sistemleri de oldukça güvenlidir. Daha fazla gizlilik koruması için sunucu konumları da kontrol edilebilir.

6 – Önemli metrikler her zaman izlenebilir ve kaydedilebilir; bu da kullanıcılara performansı izlemek ve analiz etmek için raporlara erişim olanağı sağlar.

 

Sonuç

Bulut tabanlı bilgi işlem sistemleri, sözleşmeleri, varlık keşfi, dijital varlıkları yönetme, telif ücretlerini takip etme, ürün geliştirme ve ürün onayları ile finansal raporlama görevlerini tüm işletmeler için çok daha kolay hale getirebilir.

Sayısız faydası vardır ve genel olarak bulut bilişim sistemlerinin kullanımı herkes için basittir.  Çoğu firma bu teknolojiye yabancı olduğu için bazı endişeler olabilir. Özellikle güvenlik, performans, uyumluluk ve maliyet konuları gibi.

Bulut Bilişimin daha önce sözü edilen avantajları bu endişeleri en azından yüksek düzeyde gidermektedir.  Bulut bilişim konusunda desteğe ve yardıma ihtiyacınız varsa Yazılım Varlık Yönetimi ekibi olarak buradayız.  Sitemiz üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.Bir yanıt yazın