Bulut Yazılım Varlık Yönetimi İçin Gartner En İyi Uygulamaları

Yazılım Varlık Yönetimi işletmelerin en ciddi öncelikleri arasında yer alması gereken bir faktör. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, işletmelerin dijital dönüşümlerini hızlandırmak ve rekabet avantajı sağlamak için bulut hizmetlerine olan ilgisi artmaktadır.

Bu noktada, yakın tarihli bir Gartner raporu olan “Bulut için Yazılım Varlık Yönetimi: Tüketim Yönetimi ve Optimizasyon Merkez Aşamasındadır,” işletmelerin bulut maliyet yönetimi ve SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) optimizasyonuna verdiği önemi vurgulayarak kritik bir role sahip olduğunu açıklıyor.

Dijital girişimlerin hızla yükselmesi, işletmelerin bulut hizmetlerini benimsemesini hızlandırmış ve bu da beraberinde yeni zorlukları getirmiştir. Gartner raporuna göre, bulut hizmetlerinin benimsenmesiyle birlikte, bu hizmetlerin etkili bir şekilde ölçümlenmesi, yönetilmesi ve optimize edilmesi kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. İşte bu noktada, Yazılım Varlık Yönetimi’nin bütünsel bir yaklaşımla değer kazandığı ortaya çıkmaktadır.

Rapor, şirketlere, bulut hizmetlerinin karmaşıklığı ve büyüklüğü nedeniyle, her bir hizmetin etkin bir şekilde yönetilmesinin ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasının zorluğunu hatırlatmaktadır. Bu bağlamda, Yazılım Varlık Yönetimi programının hem bulut maliyet yönetimine hem de SaaS optimizasyonuna odaklanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Gartner analistleri, işletmelerin bu iki odak noktasına nasıl yaklaşması gerektiği konusunda da öneriler sunmaktadır. Rapor, işletmelerin, bulut hizmetlerinin tüketimini yakından izlemelerini, gereksiz kullanımları tespit etmelerini ve bu sayede maliyetleri etkin bir şekilde yönetmelerini önermektedir. Aynı zamanda, SaaS hizmetlerinin optimize edilmesi için işletmelerin kullanım verilerini analiz etmeleri ve gereksiz abonelikleri sonlandırmaları gerektiği ifade edilmektedir.


Önemli Gartner Bulut Maliyet Yönetimi Çıkarımları

Gartner’ın son raporu, işletmelere bulut bilgi işlem maliyetlerini kontrol etmek ve optimize etmek için beş temel süreci özetlemekte ve bu süreçlerin işletmelere nasıl yardımcı olabileceğine dair ışık tutmaktadır.

  • Hazırlama
  • Temel hazırlığı kaldırma
  • Ölçüm
  • Planlama
  • Hasat


Bulut Geçişinde SaaS Optimizasyonunun Önemi

Buluta geçişin bir sonucu olarak, birçok kuruluş artık geleneksel yazılım varlık yönetimi (SAM) uygulamalarına ihtiyaç duymadıklarını düşünmektedir. Ancak, Gartner’ın bu konudaki yaklaşımı, SAM’in bulutta da büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Gartner’a göre, Bulut Yazılım Varlık Yönetimi, sadece geleneksel lisans uyumluluğunu takip etmekten daha fazlasını gerektirir. Özellikle SaaS (Yazılım olarak Hizmet) bağlamında, SAM yaklaşımı artık tedarik edilen hizmetlerin ve işlevlerin tüketimini ölçmeye ve yönetmeye odaklanmalıdır.

Geleneksel lisans modelleri yerine abonelik tabanlı bir yapı kullanıldığından, uyumluluk sorunları endişesi azalmış gibi görünse de yanıltıcı olabilir. Bulutta yazılım tüketimi, kullanılan özelliklere, kullanıcı sayısına veya süresine dayalı olarak farklılık gösterebilir. Bu da gereksiz harcamaların önüne geçmek adına SaaS optimizasyonunun gerekliliğini ortaya koyar.

Bulut ortamında yazılımın tüketimi kolayca artabilir ve kontrol dışına çıkabilir. İhtiyacınızdan fazla özellik veya lisans satın almak, gereksiz maliyetlere neden olabilir. SaaS optimizasyonu, işletmelerin bulut hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmelerine ve ihtiyaçlarını karşılamak için gereken kaynakları doğru bir şekilde tahsis etmelerine yardımcı olur. Bu hem maliyet tasarrufu sağlar hem de bütçeyi daha verimli bir şekilde kullanmayı mümkün kılar.

Bulut Yazılım Varlık Yönetimi aynı zamanda güvenlik ve uyumluluk açısından da kritik bir rol oynar. SaaS hizmetlerinin kullanımı, veri güvenliği risklerini artırabilir ve uyumluluk gereksinimlerini karmaşık hale getirebilir. SAM yaklaşımı, kullanılan bulut hizmetlerinin veri güvenliği ve uyumluluk standartlarına uygun olup olmadığını değerlendirebilir ve bu konuda gerekli önlemleri alabilir.


Bulut Bilişimde Yazılım Uyumluluğu ve Risk Yönetimi

Buluta geçişin en önemli unsurlarından biri, işletmelerin mevcut sistemleri ve yazılımlarıyla uyumluluk sağlama zorunluluğudur. Birçok işletme, özel yazılımlar, lisanslar ve özelleştirilmiş sistemler kullanmaktadır. Buluta geçiş, bu sistemlerin ve yazılımların bulut altyapısına entegrasyonunu gerektirebilmektedir.

Buluta geçişin beraberinde getirdiği risk, denetim ve lisans yönetimi zorluklarıdır. Bulut hizmet sağlayıcıları, işletmelerin verilerini taşıdığı sırada, bu verileri nasıl koruyacaklarına dair güvence sağlamalıdır. Aynı zamanda, bulut hizmet sağlayıcılarının kendi denetim süreçlerini işletmelere açıklamaları ve bu süreçleri şeffaf bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, buluta geçiş yaparken işletmelerin mevcut yazılım lisanslarını uygun şekilde yönetmeleri ve bulut hizmetlerine entegrasyonunu sağlamaları gerekmektedir. Bu noktada, “Kendi Lisansını Getir” (BYOL) senaryoları da önem kazanmaktadır. BYOL senaryoları, mevcut lisanslarınızı bulut altyapısına taşımanızı ve bu lisansları yönetmenizi sağlar. Ancak, bu da beraberinde yönetim ve uyumluluk risklerini getirir.

Uyumluluk risklerini yönetmek için işletmelerin dikkate alması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. İlk olarak, buluta geçiş sürecinde mevcut sistemlerin ve yazılımların uyumlu hale getirilmesi için detaylı bir planlama yapılmalıdır.

Bu planlama, işletmenin ihtiyaçlarını ve bulut hizmet sağlayıcısının yeteneklerini göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, bulut hizmet sağlayıcısının denetim süreçleri ve güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgi almak da önemlidir.Bir yanıt yazın