CMDB Nedir? ( 5 Önemli Faydası )

CMDB Nedir sorusu sektörümüzde sık karşılaştığımız sorulardan biri. Zira BT sektörünün sık kullandığı bir terim ve unsur. Varlıklar ve yapılandırma öğeleri ile bütün halinde çalışan bir sistem. Genel tanımına bakalım şimdi.

 

CMDB Nedir?

Yapılandırma yönetimi veritabanı yada Konfigürasyon yönetimi veritabanı ( kısa adıyla CMDB), veri ambarı görevi gören, BT ortamınız hakkındaki bilgileri depolayan merkezi bir depodur ve konfigürasyon yönetimi için amaca uygun olarak oluşturulmuş bir veritabanıdır.

BT altyapısı kompleks bir yapıda oldukça, BT ortamındaki bilgilerin izlenmesi ve anlaşılmasının önemi de daha fazla artıyor. CMDB’lerin kullanımı, altyapılarını daha iyi yönetmek ve geliştirmek için altyapılarının her bir bileşenini tanımlaması ve doğrulaması gereken BT ekipleri ve liderleri için en iyi uygulamadır.

 

CMDB Nasıl Çalışır?

CMDB, BT varlıkları ve yapılandırma öğeleriyle (CI’ler) ilişkili verileri depolamak için ortak bir yer sağlar. CMDB’nin temel yapı taşı CI’dır. CI, yapılandırma yönetimi altındaki bir yönlendirici, sunucu, uygulama, sanal makine, konteyner veya hatta portföy gibi mantıksal bir yapı gibi bir öğeyi temsil eder.

Veri içe aktarma araçları genellikle ortamdaki CI’leri tanımlamak ve bunları CMDB’ye aktarmak için kullanılır.  Bazı BT ekipleri CMDB’lerini güncel tutmak için manuel araçlar da kullanabilir, ancak bu iyi bir uygulama değildir.

Çünkü ölçeklenemez ve hatalara (kopyalara ve gereksiz CI’lere) neden olur. Tüm bilgiler toplanıp birleştirildikten sonra doğruluk ve tutarlılık açısından gözden geçirilmeli ve tüm veri boşlukları belirlenip çözülmelidir.

Bir CMDB’nin en iyi şekilde çalışması için son derece doğru kalması, sürekli güncelleme ve ideal olarak otomatikleştirilmiş güncellemeler gerektirmesi gerekir.

 

CMDB’nin Faydaları Nelerdir?

CMDB’nin bilinen en önemli faydalarından biri, kuruluş genelinde BT’yi çalıştırmak için gereken tüm silolanmış verileri alması ve hepsini tek bir yerde bir araya getirerek kuruluştaki tüm BT kaynaklarına yönelik BT Operasyonları görünürlüğü sağlamasıdır.

Verilerin birden fazla farklı konuma dağılmasını önler. CMDB, BT ekiplerine çeşitli şekillerde yardımcı olur. Bu yardımı maddeleri şöyle sıralayabiliriz;

 

1 – Planlama

CMDB, teknoloji yöneticilerinin hem varlık yönetimiyle ayrıntılı düzeyde, hem de kurumsal mimariyle yüksek düzeyde planlama yapmasına yardımcı olur.

2 – Sorunsuz İşletme

Olay, değişiklik ve sorun yönetimi de dahil olmak üzere temel ITSM uygulamaları CMDB tarafından iyileştirilir .

CMDB, hangi sistemlerin ve kullanıcıların en çok etkilenebileceğini tahmin ederek değişiklik yönetiminde risk değerlendirmesini iyileştirebilir. Ayrıca ekiplerin denetim izlerini ve kontrollerini yönetmesine yardımcı olarak uyumluluğa da yardımcı olur.

CMDB , bir olayın değişikliklerini ve temel nedenlerini belirleyerek ve daha hızlı bir çözüme doğru ilerleyerek olay yönetimini etkiler . Olay kayıtları CI’leriyle ilişkilendirilir ve bu da ekiplerin olaydan etkilenen varlıklarla birlikte zaman içinde olayları izlemesine yardımcı olur.

3 – Sorun yönetimi

Ekiplerin sorunun kaynağına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan kök neden analizine yardımcı olması açısından CMDB’den yararlanır.

Ayrıca hizmet maliyetlerini ve kesinti süresini azaltmak için yükseltmeye ihtiyaç duyan varlıkların belirlenmesinde ekiplere yardımcı olarak proaktif yönetimi de destekler.

4 – Kesintileri ortadan kaldırma

CMDB kesintileri ortadan kaldırmaya, bir kesintiyi düzeltmek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltmaya, uyumluluğu sürdürmeye, karar alırken önemli hizmet bağlamlarını anlamaya üst düzey derecede yardımcı olur

5 – Muhasebe

Faturalandırma ekstrelerinin tahsis edilmesine ve diğer finansmanın yönetilmesine yardımcı olduğundan, BT finansmanında uygulama ve hizmet kodlarına sahip olmak önemlidir.

 

ITAM ve CMDB

BT varlık yönetimi (ITAM), varlıkların yaşam döngüleri boyunca muhasebeleştirilmesi sürecidir. Buna tedarik ve satın alma, yazılım lisans yönetimi, teknoloji yenileme ve varlık değerlemesi dahildir.

ITAM, varlıkların daha fazla finansal ve sözleşmeye dayalı bileşenlerini denetler. CMDB, varlıkları BT ortamınızda canlı ve mevcut oldukları süre boyunca yönetmek için kullanılan verilere odaklanır. Bu, bir hizmetin veya varlığın nelerden oluştuğunu, nasıl kullanıldığını ve diğer varlık ve hizmetlerle nasıl ilişkili olduğunu anlamayı içerir.

 

ITAM için CMDB neden kritik öneme sahiptir

CMDB, ITAM süreçleriyle iyi entegre olması durumunda yalnızca ITAM için kullanışlıdır. Çoğu CMDB, konfigürasyon verilerinin merkezi bir deposu olarak görev yapar veya diğer işlemlerle ve bunların veri depolarıyla kolayca entegre edilebilir.

Bazıları, bir ağa bağlı cihazlar hakkındaki bilgilerin yanı sıra, ITAM ile ilişkili yazılım sözleşmeleri ve lisansları hakkındaki bilgileri de depolar.

Tüm bu verilerin bir CMDB’de saklanması, bilgilerin diğer benzer süreçler tarafından kolayca görülebilecek tek bir süreçte üretilmesine olanak tanır; bu güçlü entegrasyon, benzer ve diğer ilişkili süreçleri geliştirir.

CMDB ile ITAM arasındaki güçlü entegrasyon, bir sunucunun CPU’sunu, RAM’ini, IP adresini, MAC adresini vb. kaydetme yeteneğine sahip olduğundan riski azaltır.

Bu durum bilgilerin beklenmedik bir şekilde değişmesi durumunda herhangi bir tehlike işaretini tanımlama fırsatı sağlar. Bir tarama aracı onaylı kanallardan geçmeyen bir uygulama bulursa bu, güvenlik açıklarına neden olabilecek sahte veya zararlı bir uygulama olabilir.

 

 Bir yanıt yazın