Demografik Değişikliklerle Bilgi Ağacı

Bilgi Ağacı insan hayatında son derece önemli bir kavram. Günümüzde iş dünyasında karşılaşılan demografik değişiklikler ve izin alma gereklilikleri, şirketleri belirli değişimlere yönlendiren önemli etmenlerden biridir.

Özellikle “Baby Boomer” dönemine ait çalışanların emekli olmasıyla birlikte iş gücünde belirgin değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler, iş gücünün yaşlanmasına bağlı olarak var olan bilgi birikiminin azalmasına ve değerli bilgilerin kaybedilmesine yol açabilir. Günümüzde iş hayatında hızlı bir değişim yaşanmaktadır ve bu değişim, kariyer planları ve çalışma kalıpları üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır.

İş yerlerinin bu gibi sebeplere bağlı olarak yeni çalışanları bünyesine entegre etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ancak işyerlerinin yeni çalışanlara ihtiyaç duyması bir karmaşıklığı da beraberinde getirmektedir.

Uzun vadeli olarak bir başarı ve rekabet gücü ortamını sağlayabilmek adına var olan bilgiyi şirketlerin bünyesinde barındırdığı bilinmektedir. İş yerlerinin bu değerli bilgi birikimini sağlaması, işe alım sürecini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Bilgi Ağacı, Demografik Değişikleri Nasıl Ele Alabilir ve Müşteri Hizmetlerini Nasıl Geliştirebilir?

Temel zorlukları çözme, bilgi kaybı ve katılım verimliliği konusu ayrıntılı bir biçimde ele alınmalıdır. Sürdürülebilir olarak başarıyı yakalayabilmek adına şirketlerin yoğunlaşarak çözmesi gerektiği başlıklar bulunmaktadır.

Bu başlıklar genel itibariyle emekli çalışanlar olması sebebiyle değerli bilgi kaybının oluşması ve bir diğeri ise yeni çalışanların daha hızlı işe alınma ihtiyacının olması şeklindedir.

Yazı içerisinde bilgi yönetiminin beceri eksikliğinden kaynaklı olarak karşılanabilme konularına değineceğiz. Ayrıca demografik değişikliklerden de kaynaklı olarak beyin göçünün hangi yönlerden azaltılabileceği de ayrıca irdelenecektir.

Birçok Zorluk, Tek Çözüm

Yaşlanan İş Gücü ve Beceri Eksikliği

Demografik değişikliklerden kaynaklı olarak iş gücünde belirli olan oranda yaşlanmalar ve eksiklikler meydana gelmektedir. Demografik değişikliklerden kaynaklı yaşlanmaların olması ile birlikte şirketler deneyimli çalışanlarını kaybetmektedir.

Bunun yanı sıra daha da önemlisi uzmanlık gerektiren konulardan ve var olan bilgilerden mahrum kalınacaktır. Böylesi bir kaybın oluşması ile birlikte şirket üzerinde belirli bir kalite düşüşü gerçekleşecektir. Ayrıca iş ortamındaki var olan rekabet gücünü de olumsuz bir şekilde etkileyecektir.

Yeni Çalışanların Yeni Çalışanların Değişimi ve İşe Alımları

Çalışan devir hızında belli oranda değişiklik olmasının sebebi tamamen küresel anlamda mücadele edilen Covid-19 salgınından sonra olmuştur. Bu durum şirketlerin daha çok evden çalışmaya geçmesine ve çalışanların ise izin almasına neden olmuştur.

Kariyer değişikliklerinde artış olmasının sebebi salgına bağlanmaktadır. Bu durumdan anlaşılacağı üzere şirkete yeni çalışanların da eklenmesi oldukça karmaşık bir süreç olarak yönetilmesine neden olmuştur.

Yeni çalışanların eski verilere erişerek şirket yönetimindeki işleyişin anlama konusundaki entegrasyonu uzatmaktadır. Bu durum üretkenliği de etkileyerek gecikmesini sağlamaktadır.

Bilgi Kullanılabilirliğinin Önemi

Bilgi kaybını önleyebilmek için şirketlerin daha çok bilginin kullanılabilirliğini sağladığı bilinmektedir. Yeni çalışanların işe alınma süreçlerinde bilgi oluşturmada belgeleme ve paylaşım yapmaya gidilebilir.

Bilgi Yönetimi: Bilgi Ağacını Geliştirmek

Bilgi ağacı bir ağaç yetiştirmek gibi Özen ve ehemmiyet isteyen bir konudur. Bunu bir bilgi ağacı metaforuyla anlatmak mümkündür. Bilgi ağacı konusunda bilinmesi gereken unsurlar şunlardır:

  • Kökler: Bilginin belirlendikten sonra değerlendirilme aşaması
  • Gövde: Bilginin merkezi veri tabanı içerisinde saklanması ve sürdürülme işlemi
  • Şubeler: Eğitim ve düzenli olarak bilgi alışverişi yapılmasıyla oluşturulan bilgi aktarımı
  • Yapraklar: Şirket içerisinde olumlu bir şekilde öğrenme kültürünün teşvik edilmesi
  • Meyve: Müşteri memnuniyeti ve müşterilerin sorunlarına sunulan çözüm oranları ile başarıya ulaşmak

USU Bilgi Yönetimi: Gelecekteki Zorluklar İçin Çözümünüz

USU bilgi yönetimi konusunda hizmet merkezini güçlendirme ve var olacak olan sorunların da üstesinden gelecek alternatif çözümler sağlamaktayız. Bilgi veri tabanımız kapsamlı bir şekilde geliştirilmiş ve temel performans göstergeleri de iyileştirilme konusunda desteklemektedir. USU bilgi yönetimi seçeneği ile özel ihtiyaçlar ve sektör doğrultusunda kişiselleştirilme de sağlanabilmektedir.

Verimli bilgi konusunda erişilebilirlik sağlamanın yanı sıra yeni çalışanlar konusunda da iş akışı temel düzeyde tutulmuştur. İşe alım sürelerinin bilgi yönetiminin entegre edilerek sunulmasıyla deneyimli çalışanlarında yükü azaltılmaktadır.

Var olan bilgi veri tabanı tek bir gerçek kaynağa dayanmaktadır. Bilgi yönetiminin sistemli bir şekilde uygulanması başlangıç aşamasında yatırım gerektirebilmektedir. Uzun vadeli başarıyı yakalayabilmek için bilgi yönetimine giden yolun zorluklarını da aşmak gereklidir.

Şirketinizde yazılım maliyetlerini %30 oranında düşürme imkanı olan iyi bir lisanslama kararı almak ister misiniz? Bu SAM (Yazılım Varlık Yönetimi) program kılavuzu, bu adımı atmanızı sağlamaktadır.Bir yanıt yazın