Gartner raporu: SAM ve FinOps’u birleştirerek bulut ve yazılım maliyetlerinin kontrolünü elinize alın

Artan bulut ve yazılım maliyetleri ile birlikte şirketin var olan değerini üst seviyeleri çıkartmak ve israf oluşumunun önüne geçmek için entegrasyon gereklidir. Bu anlamda SAM ve FinOps’u entegre etmekte olan kuruluşlar açısından iş değeri konusunda artış yaşatmaktadır.

Gartner’e göre, bulut maliyetlerini bu birleşim ile etkin bir şekilde yönetebilmek mümkün hale gelmiştir. 2025 yılı içerisinde, pek çok kuruluşun yazılım varlık yönetimi maliyetlerini azaltmak için SAM (Yazılım Varlık Yönetimi) ve FinOps (Finansal Operasyonlar) yöntemlerini birleştirme eğiliminde olacağı öngörülmektedir. Atılacak bu adım ise, şirketlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yazılım varlıklarını yönetmelerine ve maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanımaktadır.

Bu anlamda hizmet olarak yazılım konusunda bulut hizmetlerinin yönetilmesi ve yüksek ölçekli bulut sağlayıcısı ile oluşabilecek harcamalar yönünde tasarrufa yöneltmektedir. Analiz firmaları arasında yer alan AWS, Azure, Google Cloud ve Canalys gibi firmalar bulut altyapısı hizmetleri adı altında yapılan harcamaların kıyaslarını açıkladı.

Bulut ve yazılım maliyetleri

Yapılan toplam harcamalar 2021 yılı içerisinde yaklaşık olarak 191,7 milyar ABD doları iken bu sayı zaman içerisinde 247,1 milyar ABD dolarına çıktığını açıkladı. Açıklanan verilerde 2023 yılında bu rakamın 197 milyar ABD dolarına ve 2024 yılında ise 232 milyar ABD dolarına denk gelebileceğini öngördü. Bu durum yaklaşık olarak %18’lik bir artışa denk gelebileceğini söyledi.

Harcamaların optimize edilmesindeki zorunluluk hali ise enflasyondan kaynaklı olan genel bulut ve SaaS maliyetlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Kuruluşların daha çok yenileme yapmadan önce maliyet artışını kısıtlama konusundaki özel tüketim sebeplerini ihtiyaç duyduğu saptanmıştır.

Yayınlanan rapor içerisinde Gartner; kullanılmamakta olan uygulamaların etkiler ini en aşağıya düzeyine indirebilmek için maliyet konusuna öncelik tanımıştır. Şu anda kuruluşların bulut maliyetlerini yöneterek harcamaların optimize edilmesi konusunda FinOps ve SAM ekipmanlarını içerisinde barındırmaktadır.

Gartner’in yayınlamış olduğu rapor içerisinde yer alan işbirliğin katlanması ile birlikte çok daha iyi sonuçların beklenildiğini ve silolarda çalışmakta olan ekiplerin etkilerine değinilmiştir. Kuruluşlar açısından güvenilir bir işbirliği sağlamak konusunda siloların ortadan nasıl kalkabileceği ve maliyet israfı konusunda tasarrufa nasıl gidereceği konusunda bilgi verilmektedir.

Kuruluşların yazılım ve bulut maliyeti kullanım konusunda oldukça ilerleme kaydettiği görülmüştür. SAM ve FinOps karşılıklı olarak bir uyum içerisinde yönetilse de sınırlı kaynaklarla çalışmış olduklarından dolayı bir nevi bağımsız olarak çalıştığını söylemek mümkündür.

SAM ve FinOps: aynı madalyonun iki yüzü

FinOps ve SAM disiplinleri ortak hedefler çerçevesinde paylaşımı ve aynı hitap grubuna hitap etmektedir. Çoğunlukta FinOps teknolojik ekiplerle birlikte gelişim göstermektedir.

SAM ise BT yazılımı arasında bir ilişki bulunmaktadır. İkisinin de ortak özelliklerinden birisi olan maliyetlerin analiz edilmesi ve raporlarının geliştirilmesi ayrıca önem taşımaktadır. Bu sebeple her iki teknoloji farklı zamanlarda ortaya çıkmış olsa da benzer özellikleri taşıyarak ortak gruplara hitap etmektedir.

Optimizasyon ve azaltma yönetimi konusundaki yetenekler ve tüketimdeki boyutlandırmayla alakalı disiplinlerin hepsinden yararlanmaktadır. Sanal bulut varlıkları oldukça hızlı bir şekilde yok edilebilmektedir. Yazılım lisanslama modelleri içerisinde bulut ve şirket içi ortamlar ile ilgili birtakım farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

Şu anda kuruluşların bulut maliyetlerini yönetebilmek için iki disiplini birleştirmeye gittiği görülmüştür. Özellikle harcamaları optimize etme konusunda ve birbirinden farklı departmanlar arasındaki uyum ve işbirliğini geliştirebilmek adına FinOps ve SAM ekiplerine dengeli bir şekilde yönetmektedir.

Gerçek güç, SAM ve FinOps entegrasyonunda yatmaktadır

SAM ve FinOps’un iş değerlerinin üst düzeylere çıkmasını engellemelerindeki asıl sorun ayrı cilalarda çalışıyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Bulut zorlukları ve işbirliği yöntemiyle modern yazılımların karışık talepleri BT kuruluşları tarafından karşılanabileceğini Gartner dikkat çekmektedir.

Yazılım varlık yönetimi ile birlikte oluşabilecek engelleri engelleme konusunda kullanılan bulut hizmetleri konusunda çözüm sağlamaktadır. Yazılım varlık yönetimi ile kapsamlı bir genel bakış açısı sunulmaktadır.

Ayrıca bulut lisanslarını analiz etmede Palas, SaaS, IaaS ve BT ortamları da maliyetler konusunda optimize etmeyi sağlamaktadır. Kuruluşlar arasındaki FinOps ve ITAM ekipleri arasında var olan kesişmeler birbirini tamamlayan nitelikte olmalıdır.

Geleneksel ITAM geleneksel BT varlık yönetimi konusunda gerekli komitelerle işbirliği yapmaktadır. Optimizasyon yapma konusunda da yeteri kadar bilgili olması FinOps açısından da faydalı olabilmektedir.

Sizde Lisans yönetimi hizmetimiz ile gereksiz maliyetlerden kurtulabilir ve tüm lisanslarınızı en etkili şekilde kullanabilirsiniz. Lisans yönetimi hizmetimiz için hemen bizimle iletişime geçiniz.Bir yanıt yazın