IBM Cloud Pak’larınızın Kodunu Çözün

IBM Cloud Pak sürecin son derece kolaylaşmasını sağlayan bir uygulama. Müşterilerin buluta yönlendirilmesi konusunda IBM önemli bir yer taşımaktadır. Faaliyet açısından lisanslama şekli ve alt kapasite kurallarını değiştirmesinin yanı sıra şirketinde buluta taşınmasını sağlamış olmaktadır.

Var olan değişiklikleri anlamı açısından IBM, otomasyon ve ahenk içerisindeki uyumluluğun sözünü vermektedir. Kapsayıcı yazılım çözümleri olarak sayılabilecek IBM Cloud Paks, temel iş uygulamalarının bulut hizmet sağlayıcısını aktarılmasını sağlamaktadır.

IBM Cloud Paks aynı zamanda bir odak varlığı içerisinde sayılabilmektedir. Geliştirme ve yönetim konusundaki kapsayıcılık ile IBM arasındaki ortak yazılım türlerini de aktarmaktadır.

Lisanslama Modelleri Hakkında Kısa Bir Not

Lisanslama modeli amaç itibariyle yazılımların kullanış biçimi ve kullanma konusundaki maliyetin ne olacağını anlatan bir kavramdır. Kullanım haklıları ve yetkileri konusunda uyumluluğu anlamak gerekmektedir. IBM lisanslama modelleri konusunda birtakım kurallar ortaya koymaktadır. Bu krallar başında kısacası öğle yemeğini bedavaya getirmek gibi bir durum olmamasıdır.

Bunun dışında potansiyel kullanım konusunda da lisanslama gerekmektedir. Ayrıca karşılaştırılabilir ürünler konusunda da benzer bir lisanslama şekli meydana gelmektedir. Bir diğer kuraldan diğeri de ürünlerin birtakım teknik kısıtlama gerektirecek olmasıdır. Ayrıca düşük fiyatlı alternatiflerin yanı sıra belli bir sürüm konusunda kısıtlama taşımaktadır.

Yeni IBM Modeli: Sanal İşlemci Çekirdekleri

VPC bir diğer adıyla Sanal İşlemci Çekirdekleri yeni tanıtılmakta olan bir lisans modeli olarak geçmektedir. Bunun yanı sıra ürün konusunda kullanılabilecek sanal çekirdek sayısına bağlı olması lisans maliyeti ve ölçü birimi sanal çekirdeğine bağlıdır. Sunucunun sanal makineler için bölünmediği durumlarda ve sanal makine konusunda işlemci çekirdeği adını almaktadır.

Ayrıca sanal makineler için bölünmemiş olan fiziksel işlemci çekirdeği ismini sanal çekirdekten almaktadır. İşlemci değer birimi (PVU) ve Kaynak değer birimi (RVU) gibi lisanslar bulunmaktadır. Kıyaslama yapıldığında IBM lisansına göre oldukça basit olmaktadır.

Bunun yanı sıra bir örnek verilecek olursa lisanslama ayrıntıları içerisinde bir karmaşıklık bulunmaktadır. Var olan alt kapasite kuralları VPC içerisinde yer almakta olan geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca IBM lisans hizmeti yeni bir keşif aracının da çalışmasını mümkün kılmaktadır. IBM License Service Reporter adını taşımakta olan çözüm kullanılabilmektedir. Farklı ürünlerin yer aldığı bir tabloda IBM tarafından sunulan VPC’yi içeren bir fiyat alınacaktır.

Bir Örnek: Uygulamalar İçin IBM Cloud Pak

IBM Cloud Pak for Applications ile birlikte tekniklerin karmaşıklığını anlamak mümkündür. Bu anlamda gerekli olan tablo web sitesi içerisinde verilmektedir.

Oran açısından IBM Cloud Pak for Applications lisansı ile birlikte bir ürün üzerinden sanal işlem çekirdeği kısmına izin vermesi önemlidir. Bahsi geçen oran kısmı yalnızca bir ürün üzerinden fiyatlandırma esasına dayanmaktadır. Ayrıca bu durum çok daha pahalı ürünler üzerinden daha uygun olan ürünlerin yüksek derecelendirilmesine hitap etmektedir.

Senin İçin Ne Var?

IBM’in, bir kez taşıyın, her alanda çalıştırın, sürekli olarak hareket edin ve hızlı bir şekilde yenilik yapın vaatleri yer almaktadır. Ancak var olan pazarlama iddiası ve gerçekler arasında bir takım boşluklar oluşabilmektedir.

Değinilmesi gereken IBM Cloud Paks’ın olumlu yanları olduğudur. Avantajlar kategoriler halinde belirli oranlara dağıtılacak biçimde anlatılabilmektedir. Bunlardan ilki ticari açıdan bir orana bağlı olarak çeşitli ürünleri ve kurulum konusunu kapsamakta esnek yetki tanınmasıdır.

 Bir diğeri ise teknik alanda kapsayıcı yazılım çözümleri dahilinde veri merkezleri üzerinden makinelerin kullanılmaya devam edilmesidir. Giriş izinleri günlük olarak kaydedilerek notları tutulmaktadır. Dönüşüm açısından ise tutarlı bir işletim konusunda ara katman yazılımı geliştirilmektedir.

Sizler İçin Karmaşık Hale Geldiği Yerler

IBM Cloud Paks’ın var olan dezavantajlı durumları bulunmaktadır. Bunlardan ilki ticari açıdan mevcut olan PVU yetkilerinin Vpc’ye taşıma konusunda kullanılacak bir tablosu bulunmamaktadır. Bir diğeri teknik açıdan şeffaflık oluşumu IBM uyumluluğu konusunda vazgeçilmez bir noktadır. Ayrıca var olan IBM Cloud Pak çeşitli yazılım programları beraberinde getirmektedir.

Dolayısıyla kullanılmakta olan yazılımın belirlenmesi konusunda doğru lisansı sağlama konusunda emek gerekmektedir. Dönüşüm konusu ise farklı lisans koşullarının karışımı bulunmaktadır. Ek olarak yeni paket bulut paketleri de kullanılacak olan tek bir yazılım programına dahil olmaktadır. Var olan avantajlar ve dezavantajları göz önünde bulundurarak aktif olarak bir çözüme ulaşmanız mümkündür.

IBM Cloud Pak’larınızın Kodunu Çözmek İçin İpuçları ve Püf Noktaları

IBM Cloud Pak yazılımlarının görünümlerini elde etmede bir takım noktalar bulunmaktadır. Bazı hususları göz önünde bulundurarak iyi bir şekilde yönetmek mümkündür.

  • Bu hususlar;
  • Var olan son IBM yetkilisi ile birlikte genel bir bakış oluşturulmalıdır.
  • IBM yazılımını çalıştırmakta olan makinelerle alakalı olan verilerin toplanması ve toplanan verilerin normalleştirilmesi gerekmektedir.
  • İhtiyaç duyulan lisanslarla alakalı etkin lisans durumu karşılaştırılmalıdır.
  • Güvenilir bir şekilde uyumluluk raporu oluşturma aşamaları tamamlanmalıdır.
  • Gerçek olan maliyetleri belirleme konusunda olası senaryoların değerlendirilmesi ve kıyası yapılmalıdır.
  • Lisans talebi konusunda bilinmekte olan pazarlığın aşamaları ayrıntılı bir şekilde ele alınarak ihtiyaçların yansıtılması yapılmalıdır.

Sizde Lisans yönetimi hizmetimiz ile gereksiz maliyetlerden kurtulabilir ve tüm lisanslarınızı en etkili şekilde kullanabilirsiniz. Lisans yönetimi hizmetimiz için hemen bizimle iletişime geçiniz.Bir yanıt yazın