IBM Yazılım Denetimlerinin Temellerini Anlamak

IBM yazılım denetimleri giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Denetimlere karşı hazırlıklı olmak, en önemli savunma yönteminiz olmalıdır. IBM lisansının en iyi şekilde kullanımını ve uyumunu elde etmek için, kullanım izinleri ve gerçekte ne kadar kullanıldığına dair tam bir bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu da olası uyum sorunlarını engellemede kilit bir role sahiptir.

IBM Yazılım Denetimlerinin Özelliği Nedir?

IBM’nin yazılım denetim yaklaşımı, diğer yazılım sağlayıcılarının denetimlerinden ayırt edici bazı özelliklere sahiptir ve birçok nedenden dolayı daha detaylı bir incelemeyi gerektirir. Bu denetimler genellikle bağımsız denetim firmaları tarafından yürütülür ve her 4 yılda bir tekrarlanır. Bu da maliyetlere ek yük getirebilir.

yazilim-denetimi-nedir

Çeşitli sözleşme yapıları, geniş ürün yelpazesi, karmaşık ölçüm teknikleri ve sürekli değişen ürün isimleri, IBM yazılım lisanslamasını zorlaştıran faktörler arasında yer alır. Özel lisans kullanım avantajları hakkında eksik bilgi de bu zorluklara eklenir. Tüm bu unsurlar, uyumsuzluk riskini de büyütebilir.

Ortak IBM Sözleşmeleri

Passport Advantage (PA), IBM’in genel kabul görmüş Standart Anlaşmasıdır ve birçok farklı alt anlaşmayı bünyesinde barındıran global bir ana sözleşme olarak hizmet eder.

Bu anlaşma çerçevesinde, kullanıcılar, bir yazılımın kullanım iznini ve ek olarak opsiyonel bakım servislerini alabilmek için her sene tekrar eden bir kullanım lisansı edinmelidirler. Bakım süresinin bitiminde, eğer kullanıcı yeni bir sürüme geçmeyi planlıyorsa, “Reinstate” isimli lisansları alarak destek hizmetlerini yeniden devreye sokmalıdır.

Ayrıca, “takas” olarak bilinen lisans çeşidi, belirli bir üründen başka bir ürüne transferlerde, örneğin Domino Messaging Server’dan Domino Application Server’a geçişte tercih edilir.


IBM’in lisanslama metriğinde, temelde iki büyük kategoriden söz edilir:

Donanım Metrikleri

Depolama Kapasite Ölçütü;  Terabayt metriğinin eski versiyonunun yerini alan bir ölçüm birimidir. IBM  bu birimi 2016 tarihinde Spectrum Control and Virtualize için piyasaya sürmüştür. IBM, depolama biçimlerini üç ayrı kategoriye bölmektedir. Genel olarak kategorileştirmesi şu şekildedir;

Kullanılan Teknoloji

Kullanım Alanları Örneği

SATA ve Yakın Hat SAS

Daha az aktif veri, yedekleme yapma, arşivleme yapma

SAS ve Fiber Kanal

Ortalama performans gösterir, ders yoğunluğu

Flaş ve SSD

Maksimum performans gösterir

İşlemci Puan Birimi (PVU): Bir sunucunun işlemci türünü temel alarak verilen bir lisanslama ölçütüdür. Bu puan sunucunun işlem yeteneğine dayanarak atanır. Lisans şartlarına bağlı olarak, bu puan sunucunun genel performansı ya da belirli bir performans seviyesi baz alınarak belirlenebilir.

Kaynak Puan Birimi (RVU): Bu ölçüm birimi, spesifik bir kaynak temeline dayanır. Kullanılan yazılıma ve onun hangi kapasitede işlediğine göre farklılık gösterebilir. Belli başlı muhasebe ve kullanım ihtiyaçları için idealdir.

yazilim-denetimi

Bu ölçüm teknikleri IBM’in lisanslama stratejilerinin sadece küçük bir bölümünü oluşturur. Her programın ve uygulamanın kendine has lisanslama ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu yüzden bu programlar ve uygulamalar için en uygun maliyeti ve tam uyumu sağlamak adına, belirli lisans şartlarını tam olarak kavramak önemlidir.

Kullanıcı Bazlı Ölçümler: Bu lisans yöntemi, belirli bir hizmete erişim izni olan kişi sayısını ifade eder.

AUVU, XUVU, EUVU: Bu metrikler çeşitli kullanıcı kategorilerini tanımlar ve lisans koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle lisans şartnamelerinin dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.

Değişken Kullanıcı, Eşzamanlı Kullanıcı: Aynı zaman diliminde sisteme giriş yapan en fazla kullanıcı sayısını belirtir.

Paralel Oturum: Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen aktif oturumların toplam sayısını ifade eder.

Toplam Erişim: Bu, bir organizasyonun bilgi sistemlerine erişimi olan tüm personeli ve üçüncü tarafları içerir.

IBM Yazılım Denetimi için Anahtar Stratejiler: IBM anlaşmaları, şirketin yapısına ve tercih edilen IBM ürünlerine göre değişen iki temel denetim yöntemini barındırır:

Müşteri Beyanı: Bu yöntemde, kuruluş, kendi kullanım hakları ve mevcut durumu hakkında IBM’e bilgi verir.

Derinlemesine Denetim: Burada IBM müşterinin teknolojik altyapısını ve kullanımını direkt olarak analiz eder. Denetim bildirimi alındığında, işletmenin, denetim sürecini başarılı bir şekilde yönetmek için spesifik bir takım kurması tavsiye edilir.

Bu takım lisans yönetimi, bilişim teknolojileri, tedarik ve hukuk gibi çeşitli alanlardan uzmanları barındırmalıdır. IBM ürünlerinin ve sistemlerinin ayrıntılı bir bilgisine sahip olmak, sunulan verinin doğruluğunu ve tamamlayıcılığını sağlamak adına önemlidir.

Birçok işletme, alt kapasite lisanslama modelini yanlış şartlar altında kullanma hatası yapar. Bu modeli hayata geçirmeden önce, şu kritik unsurların dikkate alınması şarttır:

  • Model için sözleşmeyle gerekli uygunluğu sağlamalıdır.
  • Etkin bir sanallaştırma çözümüne sahip olmalıdır.
  • IBM’in belirlediği hesaplama yönergelerini takip etmelidir.
  • Alt kapasite için belirlenmiş ürünleri tercih etmelidir.
  • IBM License ILMT veya IBM BigFix gibi tanınmış izleme sistemlerini kullanmalıdır.
  • IBM lisans yönetimi kritik bir öneme sahiptir.

Lisans uyumsuzlukları, özellikle kullanım hakları ve kontrol mekanizmalarının eksik anlaşılmasından kaynaklanan birçok problemi beraberinde getirir. Lisans anlaşmalarını ve sürdürme sözleşmelerini etkili bir şekilde idare etmek, yazılım dağıtımının ve lisans modelinin sürekli olarak gözden geçirilmesi, tutarlı bir uyum seviyesini korumak ve olası bir yazılım denetimine hazır olabilmek için önemlidir.

Şirketinizde yazılım maliyetlerini %30 oranında düşürme imkanı olan iyi bir lisanslama kararı almak ister misiniz? Hemen bizimle iletişime geçerek Yazılım Varlık Yönetimi hizmetimiz ile maliyetlerinizi hızla düşürebilirsiniz.Bir yanıt yazın