Gartner’e Göre Pazarlık Yapılması Gereken Saas Anlaşma Şartları

Saas Anlaşma Şartları hakkında konuşuyor olacağız. Pandemi ile birlikte ani bir şekilde uzaktan çalışma modeline geçilmesi, Yazılım olarak Hizmet (SaaS) çözümlerine olan ilgiyi hızla artırmış ve bu artışın devam etmesi beklenmektedir. 2025 yılına kadar iş gücünün yaklaşık %70’inin, aylık beş günden fazlasını uzaktan çalışarak geçireceği öngörülmektedir.

Uzaktan veya hibrit çalışma düzenine geçiş ile SaaS maliyet yönetimi belirgin bir şekilde öne çıkarmıştır. Aniden gelişen SaaS sözleşmeleri ve yönetim gereksinimleri nedeniyle birçok kuruluş, çok sayıda SaaS anlaşmasını müzakere ederken tam olarak hangi noktalara odaklanmaları gerektiği konusunda rehberliğe ihtiyaç duyabilmektedir.

Gartner’ın en son araştırması, yazılım sözleşmeleri üzerinde çalışılırken SaaS maliyet yönetiminin vurgulanması gereken kritik faktörleri belirtmektedir.

SaaS anlaşmalarında sunulan hizmetlerin kalitesi ve erişilebilirliği konusunda net SLA’lar olması kritiktir. Anlaşmada, servis kesintileri veya performans düşüşleri durumunda tazminat ve telafi önlemleri gibi konuların ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir.

SaaS çözümlerinin maliyeti, genellikle kullanım veya kullanıcı başına abonelik temelinde hesaplanır. Ancak gelecekteki iş büyümesi veya daralması göz önüne alındığında, ölçeklenebilir bir fiyatlandırma yapısının olması önemlidir. Ayrıca, gizli maliyetler veya ek ücretler konusunda da şeffaf olunmalıdır.

Uzaktan çalışma modelinde, hassas verilerin bulut tabanlı çözümlerde nasıl saklanacağı ve korunacağı büyük önem taşır. SaaS sağlayıcısının veri güvenliği önlemleri, gizlilik politikaları ve uyumluluk standartları hakkında ayrıntılı bilgi sunması gerekmektedir.

SaaS sağlayıcısının müşteri desteği seviyesi, kullanıcıların karşılaştığı sorunların çözüm süreçleri ve iletişim kanalları önemlidir. Ayrıca, yeni bir çözümün nasıl kullanılacağı konusunda eğitim ve rehberlik de sağlanmalıdır.

SaaS anlaşmasının süresi ve iptal koşulları, iş ihtiyaçlarınıza uygun bir esneklik sağlamalıdır. Uzaktan çalışma düzeninde iş gereksinimleri değişebilir, bu nedenle sözleşmenin nasıl sonlandırılacağına dair şeffaf bir yol haritası olmalıdır.

 

Bilgili Sözleşme Müzakeresi

İş dünyası, tamamen 2020 öncesindeki işletim modellerine geri dönmek yerine, büyük olasılıkla değişime adapte olmaya devam edecek gibi görünüyor. Spotify, Twitter, Atlassian gibi sektör liderleri, kalıcı bir şekilde uzaktan çalışma modelini benimseyeceklerini duyurarak bu yönde önemli adımlar attılar.

Yazılım, uzak bir iş gücünü bir araya getiren yapıştırıcı bir rol oynamaktadır. Daha özel bir ifadeyle, abonelik tabanlı yazılım veya SaaS kullanımı, dünya genelindeki kuruluşlar arasında hızla yayılmaktadır.

Yazılım, dağınık bir iş gücünü bir arada tutan vazgeçilmez bir bileşendir. Özellikle abonelik tabanlı yazılımlar veya SaaS hizmetleri, dünya genelindeki şirketler arasında hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak, dikkatli bir şekilde yönetilmezse, SaaS maliyetleri hızla yükselme eğilimi gösterebilir ve hatta IT Varlık Yönetimi (ITAM) alanında bir “SaaS harcaması patlaması”na yol açabilir.

Şirket liderleri, SaaS maliyetlerinin yönetim zorluklarının arttığının farkında gibi görünmektedir. Gartner’ın yakın zamanki bir anketine göre, katılımcıların %43’ü SaaS anlaşmalarını müzakere etmenin zorluklarını kabul etmektedir.

SaaS sözleşmelerini müzakere etmek zor bir süreç olabilmektedir. Çünkü hüküm ve koşullar genellikle her şirketin özel ihtiyaçlarına göre adapte edilmemiştir. Birçok SaaS sağlayıcısı, müşterilere “al ya da bırak” yaklaşımıyla baskı yapmaya çalışabilir.

Aynı zamanda, hızla değişen iş gücü yapısını desteklemek isteyen şirketler, kendi ihtiyaçlarına uymayan sözleşmelerde sıkışıp kalabilirler. SaaS sözleşmeleri genellikle 3-5 yıl sürebilir ve dalgalı lisans taleplerine esneklik sağlamada sınırlı olabilir. Pandemi döneminde bile birçok tedarikçi, öngörülemeyen personel değişiklikleri nedeniyle şirketlerin sözleşmelerini küçültmesine izin vermemiş olabilir.

SaaS sağlayıcılarını değiştirmek veya ayrılmak karmaşık bir girişim olabilir ve bu geçişin potansiyel yüksek maliyetlerini azaltmak için özenli bir planlama gerektirir. Bu nedenle, SaaS sözleşmelerini müzakere ederken bir çıkış stratejisi oluşturmanın önemi büyüktür. Verilerin taşınma şekli, bunun maliyeti ve birden fazla abonelik arasında geçiş yapmanın nasıl sağlanacağı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Müzakere Edilecek En Önemli Saas Anlaşma Şartları Nelerdir?

En önemli SaaS anlaşma şartlarını müzakere etmek, Gartner’ın belirttiği gibi, tedarik, satın alma ve satıcı yönetimi liderlerini zaman baskısı altında bırakabilir. Bu nedenle kilit şartları dikkatli bir şekilde ele almak gerekmektedir.

Bu SaaS sözleşmeleri özündeki gizli maliyetleri anlamak, kuruluşlar için önemlidir. Çünkü planlanmamış maliyet risklerini en aza indirir. Fiyatlandırma modelini belirlemek ve satıcı bağımlılığını azaltmak için doğru çıkış stratejileri üzerine düşünmek gerekir. Gartner’a göre, SaaS sözleşmesi müzakereleri sırasında üç temel odak alanı vardır:

  • Maliyet
  • Risk
  • Çıkış Stratejileri

Bu kapsamlı yaklaşımı benimseyerek, kuruluşunuzdaki üst düzey paydaşların temel maliyetleri ve riskleri belirlemesine yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede daha bilinçli kararlar alabilir ve maliyetleri en aza indirebilirsiniz.Bir yanıt yazın